Εκτύπωση

Έλεγχοι προόδου

.

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τη βαθμολογία των παιδιών σας την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 από τις 8:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ.