Εκτύπωση

Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας

.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πρέπει να συμπληρώσουν, μετά την ενημέρωσή τους από τη Διεύθυνση του σχολείου, δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέτουν στο Δ/ντή του Σχολείου τους έως 5 Ιουνίου 2013.

Επιλογή ξένης γλώσσας δημοτικά (γερμανικά)
Επιστολή για γονείς (γαλλικά)