Εκτύπωση

Εγγραφές στο ολοήμερο σχολείο 2019-2020

.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα με βάση την Υπουργική Απόφαση 74261/Δ1/13-5-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ) δύνανται να εγγράφονται:

 α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,

γ) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

 Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα)  στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών /τριών που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση την οποία έχουν παραλάβει οι μαθητές και την προσκομίζουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 11-06-2019.

 (Δικαιολογητικά που υπάρχουν στο αρχείο του σχολείου από προηγούμενα σχ. έτη δεν λαμβάνονται υπόψη)

Η διευθύντρια του σχολείου