Εκτύπωση

Ετικέτες Ποιότητας eTwinning

.

Το σχολείο μας κέρδισε τις πρώτες 2 Εθνικές και κατόπιν και τις 2 Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας για έργα που υλοποίησαν οι μαθητές των τμημάτων Γ2 και Ε1 την περσινή χρονιά.

Οι Εθνικές Ετικέτες δίνονται όταν κάνουν οι εκπαιδευτικοί αίτηση αξιολόγησης και η Εθνική τους Υπηρεσία αξιολογήσει θετικά το έργο τους βασισμένη σε κάποια κριτήρια (όπως επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, ενεργή συμμετοχή τους και χρήση της online πλατφόρμας και των εργαλείων της). Όταν οι Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης eTwinning 2 τουλάχιστον εταίρων του ίδιου ευρωπαϊκού έργου αξιολογήσουν θετικά και με καλό βαθμό ένα έργο, τότε στέλνεται στους συνεργάτες του έργου και η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας!

Για το έργο του τμήματος Ε1 τα σχόλια της Εθνικής μας Υπηρεσίας ήταν:

Συγχαρητήρια για την Ετικέτα Ποιότητας! Υλοποιήσατε ένα εξαιρετικό έργο, με ένα αγαπητό στα παιδιά θέμα, εφαρμόζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση, gamification), με ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθητών σε διαφορετικά πλαίσια (ατομική και ομαδική εργασία στο πλαίσιο εθνικών και διακρατικών ομάδων) καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Στα θετικά στοιχεία του έργου συγκαταλέγονται η μεγάλη αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω Twinspace και η ενεργητική συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες (ψηφοφορίες, διαγωνισμούς, συζητήσεις), η πολύ καλή ενσωμάτωση του έργου στα μαθήματα των Αγγλικών και της Πληροφορικής μέσω παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά και αξιοποίησης ποικίλων εργαλείων ΤΠΕ, το άψογα και ευχάριστα διαρθρωμένο Twinspace και η διάδραση των μαθητών με το παραγόμενο υλικό. Καλή συνέχεια στο δημιουργικό σας έργο!

Για το έργο του τμήματος Δ2 τα σχόλια ήταν:

Συγχαρητήρια! Υλοποιήσατε ένα πολύ δημιουργικό έργο, το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να θεωρηθεί επιτυχημένο: ενεργή συμμετοχή των μαθητών, αλληλεπίδραση, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, πολύ καλή οργάνωση του Twinspace, παιδαγωγική καινοτομία, συνεργατικές δραστηριότητες αξιολόγηση και σχολιασμό των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν! Καλή συνέχεια στο έργο σας και ευχόμαστε και άλλες επιτυχίες!

 

quality labels collage2018