daskalosΕδώ οι εκπαιδευτικοί αναρτούν άρθρα εκπαιδευτικού ή γενικού περιεχομένου.

Εκπαιδευτικό εργαλείο Flashcards

Γράφτηκε από τον/την Στάθη Ντούκα .

Καλλιεργήστε δεξιότητες μνήμης και αναγνώρισης με μια μοντέρνα εξέλιξη του κλασικού εργαλείου των καρτών μνήμης.

Με το πρόγραμμα Flashcards της Microsoft, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν, να διαμοιραστούν και να μελετήσουν κάρτες μνήμης μέσω Διαδικτύου. Το Flashcards παρέχει μια μοναδική εμπειρία για όλους, βοηθά τους μαθητές στην αυτορρύθμιση της μάθησης ούτως ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να παραμείνουν ενεργοί. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας ομάδες καρτών (τράπουλες) ή να χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχουσες από τον δικτυακό τόπο της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να προσπελάσουν τις αναφορές προόδου και οι μαθητές μπορούν επίσης να κάνουν το δικό τους προσωπικό έλεγχο λαμβάνοντας άμεσα ανατροφοδότηση.

Βελτιστοποίηση της μνήμης με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα

Το Flashcards μπορεί να έχει μέχρι 300 κάρτες και κάθε κάρτα μπορεί να αποτελείται από ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων και ήχου μπροστά και πίσω. Αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε τη διδασκαλία σας, το Flashcards μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές σας, παρέχοντας οπτικά και ηχητικά βοηθήματα, ενώ παράλληλα ελέγχει την όλη διαδικασία. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξατομίκευση της μάθησης, ανάλογα με την επίδοση κάθε μαθητή, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο ενίσχυσης της μνήμης. Το πρόγραμμα ελέγχει το χρόνο που έχει περάσει από τότε που ο μαθητής είδε μια κάρτα και να ο μαθητής την ήξερε την προηγούμενη φορά. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα καθορίζει ποιά κάρτα θα δείξει μετά.

Οι κάρτες που εμφανίζονται στα αριστερά είναι αυτές που χρειάζονται μελέτη ή που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Οι κάρτες στα δεξιά είναι αυτές που έχουν απαντηθεί ή που έχει κατανοηθεί το περιεχόμενο τους. Οι κάρτες μεταφέρονται προς τα δεξιά καθώς εμφανίζονται και θεωρούνται γνωστές. Αργότερα, οι κάρτες μεταφέρονται σιγά σιγά προς τα αριστερά (για να μην λησμονούνται με την πάροδο του χρόνου).

Έτοιμοι να ξεκινήσετε; Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κατάσταση του Ελέγχου αν δεν είναι εφάμιλλοι με το περιεχόμενο ή να περάσουν στην κατάσταση Μελέτης ή Παροχής Απαντήσεων. (Η κατάσταση Μελέτης βασίζεται στο σύστημα εμπιστοσύνης, ενώ η κατάσταση Παροχής Απαντήσεων, ελέγχει τις απαντήσεις των μαθητών με βάση τις σωστές που έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτικό.) Όλα αποθηκεύονται σε ένα δωρεάν Διαδικτυακό τόπο και είναι διαθέσιμα πάντα για χρήση εντός και εκτός τάξης.

Εξάσκηση μνήμης με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο

Με το Microsoft Flashcards μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να πραγματοποιήσετε:

 • Δημιουργία μοναδικών και εξατομικευμένων ομάδων καρτών (τράπουλες)
 • Πρόσβαση στις τράπουλες άλλων εκπαιδευτικών που περιέχουν ίδιες ή παρόμοιες θεματικές ενότητες
 • Μελέτη και επανάληψη θεμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθητή
 • Παροχή αυτοέλεγχου στους μαθητές και έλεγχος προόδου μαθητή από τον εκπαιδευτικό
 • Πρόσβαση και εκτύπωση στις αναφορές προόδου των μαθητών
 • Αλλαγή της σειράς των ερωταπαντήσεων για περισσότερη εξάσκηση και επιβεβαίωση γνώσης
 • Εικονική επιβεβαίωση γνώσεων με μια απλή πληκτρολόγηση απαντήσεων

Απαιτήσεις συστήματος

Για τη χρήση των Flashcards ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακάτω:

Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7, Windows Vista; Windows XP Service Pack 2
Επεξεργαστής: Intel? Pentium? III 450MHz ή ανώτερος
Μνήμη: 128MB ή περισσότερη
Λογισμικό: Silverlight 3 ή νεότερο
Φυλλομετρητής: Internet Explorer 8 ή νεώτερος

Για την επεξεργασία του ήχου των Flashcards θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Η Microsoft προτείνει το δωρεάν εργαλείο Audacity (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ) ή παρόμοιο πρόγραμμα με δυνατότητα αποθήκευσης κομματιών σε μορφή MP3.

Αποθήκευση αρχείων ήχου σε μορφή MP3 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/MPEG Layer-3 σε συχνότητες κωδικοποίησης 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, και 48 kHz, και βαθμό συμπίεσης 8 έως 320 kbps (υποστηρίζεται μεταβλητός βαθμός συμπίεσης ? variable bit rate).

Χρήση εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε τις βασικές δυνατότητες του Microsoft Flashcards, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σελίδα εργαλείου

Δείγμα της εφαρμογής

Η Επανάσταση του 1821

2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας

logo-big

 • 25ης Μαρτίου 71Α
 • Παραλία Πατρών
 • Τ.Κ.  263 33
 • τηλ:  2610522619
  2610523816
 • fax:   2610522619
 • email: 2dimpara@sch.gr