daskalosΕδώ οι εκπαιδευτικοί αναρτούν άρθρα εκπαιδευτικού ή γενικού περιεχομένου.

Εκπαιδευτικό σενάριο

Γράφτηκε από τον/την Στάθη Ντούκα .

Υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου.

 

Εκπαιδευτικός:  Στάθης Ντούκας

Σχολείο:  2ο Δημοτικό Παραλίας

Σχολικό έτος: 2013-2014

Τάξη:  ΣΤ΄ 

Μαθητές:  14

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ

«Περιέργεια για την Ενέργεια»

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 1. Γλώσσα: Καλλιέργεια προφορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου, νοηματική επεξεργασία και ανασύνθεση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου.
 2. Μαθηματικά:  Συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, απεικόνιση αριθμητικών δεδομένων, χρήση ποσοστών και κλασμάτων.
 3. Φυσικά:  Περιέχεται το κεφάλαιο ενέργεια στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού.
 4. Εικαστικά:  Ζωγραφική πηγών ενέργειας, κατασκευή ανεμόμυλου, δημιουργία αφίσας για την εξοικονόμηση της ενέργειας, δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τη χρήση της ενέργειας.
 5. Ευέλικτη Ζώνη:  Βασικό θέμα που εξελίσσεται στη σχολική τάξη και εκτός αυτής με επισκέψεις σε ΥΗΣ, παραδοσιακό νερόμυλο και ΚΠΕ, βιωματικά και θεατρικά παιχνίδια.

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η έννοια της ενέργειας δημιουργεί σύγχυση στα παιδιά και οδηγούνται σε παρανοήσεις αφού δεν είναι κάτι ορατό ή απτό και μπορούν να δουν μόνο τα αποτελέσματα. Είναι έννοια υψηλού βαθμού αφαίρεσης, επιδέχεται πολλές ερμηνείες και δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή.

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά θεωρούν την ενέργεια:

Α)  Κάτι που σχετίζεται με τα έμβια, ο άνθρωπος για παράδειγμα έχει ενέργεια εφόσον είναι ένας ζωντανός οργανισμός.

Β)  Κάτι που συνδέεται με την κίνηση, ό,τι κινείται έχει ενέργεια, τα ακίνητα όχι.

Γ)  Κάτι που ενδεχομένως έχει σχέση με τα καύσιμα και που οδηγεί στην παρανόηση ότι τα καύσιμα είναι ενέργεια και όχι ότι περιέχουν ενέργεια.

Δ)  Ως αιτιατός παράγοντας που βρίσκεται κάπου αποθηκευμένος.

Η σύγχυση μετριάζεται στην Έκτη Δημοτικού αφού έχει προηγηθεί στην προηγούμενη τάξη η διδασκαλία της ενέργειας, αλλά και πάλι δεν έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν την ενέργεια ως φυσικό μέγεθος που δεν δημιουργείται ούτε χάνεται.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της ενέργειας, τη σχέση της με τον φυσικό κόσμο, να αναγνωρίζουν την ύπαρξή της στην καθημερινή τους ζωή, να αντιληφθούν τη συμβολή και τη σημασία της στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας και να καταστούν αυριανοί υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί

 • Να κατανοήσουν βαθύτερα το ζήτημα της ενέργειας 
 • Να μάθουν για τη χρήση των ήπιων μορφών και για τις δυνατότητές τους στη χώρα μας.
 • Να γνωρίσουν και να επιτύχουν αλλαγή στάσεων, αξιών, συμπεριφορών απέναντι στη χωρίς καμιά γνώση σπατάλη και άσκοπη χρήση της συμβατικής ενέργειας.
 • Να ενημερωθούν το πόσο επιβαρύνεται το περιβάλλον από τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών.

Συναισθηματικοί

 • Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο ζήτημα του ενεργειακού προβλήματος.
 • Να νοιάζονται για την επιβίωση του ανθρώπου.
 • Ν? αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του ενεργειακού προβλήματος.
 • Να κάνουν λογική  χρήση  της όποιας μορφής ενέργειας για να έχουν και οι μελλούμενες γενιές.

Ψυχοκινητικοί

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι χρήσιμες για διαπίστωση και ανάλυση του ενεργειακού θέματος.   
 • Το πέρασμα αβίαστα (με όλες αυτές τις δράσεις) στην ψυχή τους ικανών αποθεμάτων αγάπης για το περιβάλλον.
 • Να γίνουν ενεργοί πολίτες μιας κοινωνίας που ανά πάσα στιγμή  θα μπορούν ν? αναλαμβάνουν  δράση στο μέλλον υπέρ του ενεργειακού προβλήματος.
 • Να μάθουν παίζοντας, να συνεργάζονται,  να γελούν και να χαίρονται μαθαίνοντας και να ανακαλύπτουν ευχάριστα και δημιουργικά πράγματα ερευνώντας τη φύση, τη ζωή και ό,τι υπάρχει γύρω τους.

ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να ενημερώσουν για την ενέργεια με τη δράση τους και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες (σχολείο, οικογένεια, γειτονιά, τοπική κοινότητα, την ίδια την πόλη τους).
 • Να ερευνήσουν ? παρατηρήσουν ? διαχωρίσουν σε τοπικό επίπεδο της χρήσης της ενέργειας και υπό ποια μορφή.
 • Να μελετούν και να εξάγουν συμπεράσματα από ερευνητικές δράσεις, συγκέντρωση πληροφοριών, μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων μιας δράσης.

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 

 1. Επεξεργαστής κειμένου MSWord 2013:  Σύνθεση, μορφοποίηση και διόρθωση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, εκμάθηση ορθογραφίας και επικοινωνία.
 2. Λογισμικά πλοήγησης GoogleChrome και MozillaFirefox:   Χρήση μηχανών αναζήτησης, δημιουργία ιστολογίου και πλοήγηση σε ιστοσελίδες με πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.
 3. Λογισμικό παρουσίασης PowerPoint 2013:  Παρουσίασηγραπτού λόγου σε μορφή διαφανειών με σύντομα και περιεκτικά κείμενα, εισαγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο.
 4. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης ανοικτού τύπου Inspiration:  Δυνατότητα παρουσίασης των εννοιών με απλά διαγράμματα και κόμβους για την κατάδειξη των ιεραρχικών σχέσεων και την κατανόησή τους με οπτικοακουστικό υλικό.
 5. Διαδικτυακό λογισμικό Φυσικών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:  Διερεύνηση, ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης μέσα από ευχάριστο περιβάλλον με πληροφορίες και παιχνίδια εξάσκησης.
 6. Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Freemake και ανάρτηση στον ιστότοπο Youtube:Το λογισμικό αυτό μας επιτρέπει να εισαγάγουμε ένα βίντεο από τη βιντεοκάμερα, να κόψουμε και να κρατήσουμε τα τμήματα που θέλουμε, να το μετατρέψουμε σε όποια μορφή βίντεο ή ήχου μας ενδιαφέρει και να το αναρτήσουμε στο Youtube.
 7. Λογισμικό αξιολόγησης HotPotatoes: Αλληλεπιδραστικό τεστ αξιολόγησης γνώσεων μέσα από σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, συμπλήρωση κενών, ταξινομήσεις κ.α.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτήθηκαν 8 διδακτικά δίωρα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεματικά στα προαναφερόμενα  μαθήματα των εμπλεκόμενων γνωστικών περιοχών.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 μεικτές και ανομοιογενείς ως προς τις μαθησιακές και γνωστικές δυνατότητες ομάδες των 5 και 4 παιδιών για να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά. Υπήρχε στενή συνεργασία σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου για την επιτυχή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων με μεταβαλλόμενη κατανομή ρόλων (χειριστής Η/Υ, δημοσιογράφος, εκφωνητής, γραμματέας, συντονιστής, παρουσιαστής), ενώ ο δάσκαλος είχε συμβουλευτικό, εμψυχωτικό και καθοδηγητικό ρόλο για την τήρηση του σχεδίου εργασίας του διδακτικού σεναρίου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ              

Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου με 7 Η/Υ, 1 φορητός υπολογιστής, 1 βιντεοπροβολέας, 2 εκτυπωτές, σύνδεση στο διαδίκτυο. Εγκατεστημένα όλα τα προαναφερόμενα λογισμικά με συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή. Να επισημάνω ότι οι μαθητές στην πλειοψηφία τους είναι άριστοι χρήστες των βασικών λειτουργιών του Η/Υ και μπορούν χωρίς καμία βοήθεια ν? αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να πλοηγούνται σε ιστοσελίδες και να εκτελούν τις οδηγίες χρήσης των λογισμικών με σχετική ευκολία.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Δ.Ε.Π.Π.Σ του Δημοτικού, καθώς είναι οργανωμένο διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης. Η  μάθηση  λαμβάνει  χώρα  μέσα  από  δραστηριότητες  διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Το σενάριο στηρίζεται στο πλαίσιο της  αλληλεπίδρασης, όπου  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν  προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς  δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά  και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο  βασιζόμενο στον κοινωνικό  εποικοδομητισμό,  στη διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική- βιωματική  προσέγγιση.

 

ΔΡΑΣΗ  1η

Βασικές γνώσεις ? Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού

Ιστοσελίδα με εμπλουτισμένο υποστηρικτικό υλικό Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Πρώτη επαφή με την ενέργεια μέσα από το σχολικό βιβλίο των Φυσικών και το διαδίκτυο.

 • Η πρώτη ομάδα κάνει αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών από την παρακάτω ιστοσελίδα, η οποία διαθέτει εμπλουτισμένο οπτικοακουστικό υλικό για το μάθημα της Φυσικής της ΣΤ΄ Δημοτικού.
 • Η δεύτερη ομάδα αναζητά πληροφορίες στην παρακάτω ιστοσελίδα, η οποία περιέχει πλούσιο υλικό για το μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα για την Ενέργεια.
 • Η τρίτη ομάδα κάνει αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google για τις πηγές ενέργειας και μελετάνε τις 3 πρώτες επιλογές.

Οι μαθητές ανοίγουν τον φυλλομετρητή MozillaFirefoxκαι πληκτρολογούν στο πλαίσιο διεύθυνσης http://ebooks.edu.gr/2013/allcourses.php

Στη συνέχεια επιλέγουν την ΣΤ΄ τάξη και το μάθημα των Φυσικών.

Επιλέγουν διαδραστικό βιβλίο μαθητή εμπλουτισμένο html, από τα περιεχόμενα, επιλέγουν Κεφάλαιο 1. Ενέργεια και καταγράφουν τις πληροφορίες που θεωρούν πιο σημαντικές σχετικά με το τι είναι ενέργεια, μορφές, πηγές και μεταβολές.

Ιστοσελίδα με υποστηρικτικό υλικό Ψηφιακή τάξη (e-class)

Οι μαθητές πληκτρολογούν τη διεύθυνση http://eclass31.weebly.com/ επιλέγουν την ΣΤ΄ τάξη, το μάθημα της Φυσικής και Ενέργεια και στη συνέχεια μελετάνε το κεφάλαιο Πηγές ενέργειας και κρατάνε σημειώσεις.

Αναζήτηση χρήσιμου υλικού με τον φυλλομετρητή GoogleChrome

Στη συνέχεια, αφού οι μαθητές έχουν συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρούν ότι χρειάζονται, κάνουν επιλογή και ταξινόμηση αυτών σε θεματικές ενότητες για την περαιτέρω εκπόνηση του προγράμματος.

Οι ενότητες που θα αναπτύξουν είναι: Βασικές γνώσεις (τι είναι η ενέργεια, μεταβολές, σημασία για τον άνθρωπο), Μορφές ενέργειας, Πηγές ενέργειας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Παιχνίδια.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 1

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και δημιουργούμε τα πεδία Εικόνες του χθες και Εικόνες του σήμερα.

Στη συνέχεια οι μαθητές σκέφτονται λέξεις που έχουν σχέση με την ενέργεια στα παλιά χρόνια και στη σημερινή εποχή και τις γράφουμε στον πίνακα.

Αφού κάνουν αναζήτηση στο GoogleChromeκαι Εικόνες βρίσκουν τις κατάλληλες που έχουν σχέση με το αντικείμενο που επεξεργάζονται (εικόνες του χθες και εικόνες του σήμερα) και τις εισάγουν στο έγγραφο.

Τέλος φτιάχνουν ερωτήσεις για να κάνουν σύγκριση ανάμεσα στον τρόπο χρήσης της ενέργειας (τι άλλαξε ? τι έμεινε ίδιο).

 

ΔΡΑΣΗ  2η

Χρήση φόρμας Google (συγγραφή υπερμεσικών εφαρμογών και ασκήσεων κλειστού τύπου σε περιβάλλον μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης για δημιουργία ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης, στάσεων κλπ. 

Οι μαθητές ανοίγουν τον φυλλομετρητή GoogleChromeεπιλέγουν εφαρμογές GoogleDrive,

Δημιουργία ? Φόρμα. Ακολουθούν τις οδηγίες δημιουργίας θέματος και εισάγουν τις ερωτήσεις.

https://docs.google.com/forms/d/1SZaDRu54dnwAzkIIQs1bxav4AO2IPaLz6nccZ7YQD00/viewformΠροβολή υλικού, διαφάνειες

Χρήση λογισμικού PowerPoint(Γενικής Χρήσης ? Συμβολικής Έκφρασης και Επικοινωνίας σε περιβάλλον μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης (ανοικτού τύπου)για προβολή διαφανειών με μορφές, πηγές και παραγωγή ενέργειας.

Τα παιδιά ανοίγουν το πρόγραμμα παρουσιάσεων PowerPoint και γράφουν τον τίτλο της παρουσίασης. Στη συνέχεια αναζητούν εικόνες στο διαδίκτυο και τις εισάγουν στην ανάλογη διαφάνεια.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 2

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  3η

Χρήση λογισμικού Inspiration (σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης ανοικτού τύπου) για δημιουργία χάρτη ταξινόμησης πηγών ενέργειας.

Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα Inspiration 9 και επιλέγουν Templates. Διαλέγουν το πρότυπο Science ? Bodysystems, διαγράφουν τα υπάρχοντα πεδία και αντικαθιστούν με τους ανάλογους τίτλους. Τοπθετούν κατάλληλες εικόνες και υπερσυνδέσμους και διαχωρίζουν αριστερά τις Μη και δεξιά τις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 3

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  4η

Χρήση λογισμικού Φυσικών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Οι μαθητές ανοίγουν τον φυλλομετρητή MozillaFirefoxκαι πληκτρολογούν τη διεύθυνση

 http://www.pi-schools.gr

Στη συνέχεια επιλέγουν Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό υλικό Δημοτικού και Φυσικά Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση πηγαίνουν στον φάκελο λήψης και κάνουν αποσυμπίεση στο αρχείο με δεξί κλικ. Από τον φάκελο αποσυμπίεσης του αρχείου κάνουν διπλό κλικ  στο εκτελέσιμο αρχείο AutorunPro.EXE και εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Κάνουν κλικ στο δεξί πλαίσιο και επιλέγουν οικολογία ? περιβάλλον, Η ενέργεια στα οικοσυστήματα και στη συνέχεια μελετάνε και καταγράφουν το υλικό που περιέχεται.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 4

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  5η

Δημιουργία blog για ανάρτηση των εργασιών των μαθητών

Οι μαθητές πληκτρολογούν τη διεύθυνσηhttps://www.blogger.com/home?pli=1στον φυλλομετρητή Google Chrome, επιλέγουν Νέο ιστολόγιο, γράφουν τον τίτλο, τη διεύθυνση κι επιλέγουν πρότυπο. Αφού πατήσουν «Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο» επιλέγουν Δημιουργία νέας ανάρτησης και εισάγουν τίτλο, το κείμενο της ανάρτησης  και εικόνα. Δεύτερη ανάρτηση με εισαγωγή βίντεο.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 5

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  6η

Χρήση δωρεάν λογισμικού επεξεργασίας βίντεο Freemake και μεταφόρτωση στον ιστότοπο Youtube

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενέργεια που υλοποιεί το τμήμα μας, επισκεφθήκαμε τον υδροηλεκτρικό σταθμό Γλαύκου στην Πάτρα. Οι μαθητές βιντεοσκόπησαν την επίσκεψη αυτή και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν το βίντεο και το μεταφόρτωσαν στο Youtube.

Οι μαθητές ανοίγουν τον φυλλομετρητή GoogleChromeκαι πληκτρολογούν στην αναζήτηση Freemake, επιλέγουν την πρώτη επιλογή και στη συνέχεια Λήψη τώρα. Στον φάκελο λήψης διπλό κλικ στο αρχείο FreemakeVideoConverterSetup.exe και ακολουθώντας τις οδηγίες γίνεται εγκατάσταση του προγράμματος. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανοίγουμε το πρόγραμμα FreemakeVideoConverter. Τοποθετούμε το DVDτης βιντεοκάμερας στον οδηγό και επιλέγουμε από το μενού του προγράμματος την επιλογή DVD. Επιλέγουμε τον οδηγό μας και ΟΚ. Επιλογή του βίντεο και Εντάξει. Βλέπουμε τον επιλεγμένο τίτλο και πατάμε AVIγια ν? αποθηκευτεί στη μορφή που θέλουμε για να το ανεβάσουμε στο Youtube.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έχουμε ένα αρχείο

Πληκτρολογούμε στον GoogleChromeYoutube, μπαίνουμε στον ιστότοπο και πατάμε Μεταφόρτωση, επιλέγουμε το αρχείο που μετατρέψαμε και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση. Όσο περιμένουμε μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στην Περιγραφή και Ετικέτες. Επιλέγουμε επίσης Ρυθμίσεις απορρήτου και Κατηγορία. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, πατάμε στη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=cTmmWnGUWi8&feature=youtu.be

επιλέγουμε Βελτιώσεις για να διορθωθούν το φως, το χρώμα, να σταθεροποιηθεί η εικόνα κλπ. και πατάμε Αποθήκευση. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και το βίντεό μας είναι έτοιμο και αναρτημένο στη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=cTmmWnGUWi8

Δημιουργία φύλλου εργασίας 6

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  7η

Ανάγνωση βιβλίου και εκπαιδευτικό παιχνίδι σχετικά με την ενέργεια

Αρχικά οι μαθητές εισάγουν στον φυλλομετρητή GoogleChromeτη διεύθυνση http://www.slideshare.net/vanmarkop/ss-27377227 όπου διαβάζουν το βιβλίο «Η Ενέργεια και οι Πηγές της» του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και στη συνέχεια συζητάνε, σχολιάζουν, εκφράζουν απορίες και προβληματισμούς και κρατάνε σημειώσεις.

Στη δεύτερη δραστηριότητα καλούνται να εισάγουν τη διεύθυνση http://www.2020energy.eu/game όπου θα παίξουν ένα διαδραστικό παιχνίδι αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Πατάνε Έναρξη Παιχνιδιού και ΟΚ. Στο περιβάλλον του παιχνιδιού περιέχεται το Διάγραμμα και το Γλωσσάριο. Αφού ολοκληρωθεί και το παιχνίδι και καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους ακολουθεί συζήτηση για την αξία χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 7

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

 

ΔΡΑΣΗ  8η

Χρήση λογισμικού HotPotatoes και MSWord για δημιουργία φύλλων αξιολόγησης

Ανοίγουμε το πρόγραμμα HotPotatoesκαι επιλέγουμε JClozeγια να δημιουργήσουμε άσκηση συμπλήρωσης κενών.

Γράφουμε τον τίτλο της άσκησης

και πληκτρολογούμε το κείμενο

Επιλέγουμε ποιες λέξεις του κειμένου θα μετατραπούν σε κενά προκειμένου να τα συμπληρώσουν οι μαθητές. Στη συνέχεια εισάγουμε μια εικόνα του ήλιου και δημιουργούμε υπερσύνδεσμο με βίντεο. Προσθέτουμε συμβουλή επιλογής του βίντεο, επιλέγουμε δημιουργία σελίδας web, αποθηκεύουμε ως αρχείο htmlkαι αναρτούμε την άσκηση. Τέλος μπορούμε να τη δούμε στον φυλλομετρητή μας http://uk3.hotpotatoes.net/ex/111911/GKZRWWLP.php όπου οι μαθητές θα κάνουν την άσκηση αξιολόγησης για την ηλιακή ενέργεια.

Δημιουργία φύλλου εργασίας 8

Ανοίγουμε το MSWord 2013 από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, πατάμε κενό έγγραφο και γράφουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη.

2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας

logo-big

 • 25ης Μαρτίου 71Α
 • Παραλία Πατρών
 • Τ.Κ.  263 33
 • τηλ:  2610522619
  2610523816
 • fax:   2610522619
 • email: 2dimpara@sch.gr