Εκτύπωση

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη

.

0ι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιούνται από 3 έως 21 Ιουνίου 2013.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
 1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
 2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, τηλεφώνου κ.τ.λ.)
 3. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. (Μόνο για τους μαθητές που δε φοιτούν στο 2ο Νηπιαγωγείο Παραλίας)
 4. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείαςτου μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 5. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
 6. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
 7. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.

Μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο εγγραφών και τα Κλιμάκια ιατρών για διευκόλυνση έκδοσης των πιστοποιητικών υγείας.

Εγκύκλιος πιστοποίησης υγείας μαθητών

Ατομικό δελτίο υγείας

 

 
 

2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας

logo-big

 • 25ης Μαρτίου 71Α
 • Παραλία Πατρών
 • Τ.Κ.  263 33
 • τηλ:  2610522619
  2610523816
 • fax:   2610522619
 • email: 2dimpara@sch.gr